Την ένδοξη παράδοση της Δήμητρας Ματσούκα αλλά στο πιο φιλικό (και λιγότερο γλυκό γευστικά) αναβίωσε μία παίκτρια του MasterChef. Αυτή ήταν η Μάρλεν, η οποία είχε προηγουμένως αποχωρήσει από το παιχνίδι, αλλά ξαναγύρισε μαζί με άλλους παίκτες για να διεκδικήσει μια ποδιά και άρα μία δεύτερη ευκαιρία. Κατά τη διαδικασία παρουσίασης του πιάτου της, η Μάρλεν αποφάσισε ότι…

Hello world!

f you have received a damaged, defective, or incorrect item please email hello@fanjoy.co and include: Your order number Name on the order Email the order was made with Your request and most importantly A photograph demonstrating the quality of the print or the damaged area of the item. The most optimal pictures are on a flat surface, with…